Jordan về lại đủ nam nữ Size 36-45 Riêng trắng hết 43 Hông nữ 36-40 Sỉ chọn…

Jordan về lại đủ nam nữ
Size 36-45
Riêng trắng hết 43
Hông nữ 36-40
Sỉ chọn size 120k
Sỉ ri 100k
Sỉ thùng 95k(sỉ tu 6 thùng)

Có thể là hình ảnh về giày dépCó thể là hình ảnh về giày dépCó thể là hình ảnh về giày dép và văn bản cho biết 'NIKE'Có thể là hình ảnh về giày dép và văn bản cho biết '人 NIKE'

Source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *