Bộ phận kinh doanh

Mr. Phạm Hùng Vương

Email: hungvuong011@gmail.com

Địa chỉ: 75a đường số 14, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, HCM

Điện thoại: 096 988 33 69

 

 

bộ phận kỹ thuật

Tên: Vương Đẹp Trai

Email: hungvuong011@gmail.com

Địa chỉ: 75a đường số 14, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, HCM

Điện thoại: 0969 88 33 69

 

 
Rate this page