Giày Sỉ HCM

29, Đường số 17, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận kinh doanh

Mr. Phạm Hùng Vương

Email: hungvuong011@gmail.com

Địa chỉ: 29 đường số 17, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đưc

Điện thoại: 096 988 33 69

bộ phận kỹ thuật

Tên: Vương Đẹp Trai

Email: hungvuong011@gmail.com

Địa chỉ: 29 đường 17 linh chiểu thủ đức

Điện thoại: 0969 88 33 69